fbpx

ZREPRODUKUJ
SWOJE DZIEŁO

Artyści tworzący w obszarze mediów cyfrowych zawsze mogą zaprezentować swoje prace, dostosowując ich rozmiar w komputerze do przestrzeni wirtualnej prezentacji.

Artyści, którzy pozostali w obszarze materialnym swojej twórczości nadal posługują się papierem, płótnem i innymi podłożami, na których powierzchni tworzą za pomocą różnorodnych technik swoje dzieła. Tworzone przez nich dzieła powstają w jednym egzemplarzu lub w przypadku niektórych technik graficznych, w postaci limitowanych ilości egzemplarzy, które jednak ze względu na niedoskonałość sposobu wykonywania kolejnych egzemplarzy, mogą różnić się w szczegółach. Pozbycie się przez Autora swojego dzieła, powoduję, że pozostaje ono jedynie w jego pamięci, a nabywca otrzymuje przywilej obcowania z nim na co dzień. 

Jeżeli Autor nie wykonał fotografii lub reprodukcji swojego unikalnego dzieła, to nie ma możliwości jego prezentacji w postaci swojego portfolio. Przy czym wymagania stawiane takiemu portfolio, to zapis cyfrowy możliwy do przesłania e-mailem lub do prezentacji na stronie internetowej. Zapis cyfrowy powinien w takim przypadku maksymalnie wiernie przedstawiać oryginał i być jego cyfrową reprodukcją, a nie tylko poglądowym obrazem. Cyfrowa reprodukcja dzieła to fotografia wykonana aparatem cyfrowym, przy zapewnieniu wierności koloru, kontrastu, wysycenia barw, jak również wyrazistości szczegółów. Oznacza to, że oglądana na certyfikowanym monitorze i porównywana z oryginałem oświetlonym białym światłem musi być taka sama.

GALERIA REPRODUKCJI

z podziałem na autorów

Fundacja „For Photography” stworzyła projekt „Zreprodukuj swoje dzieło” przeznaczony dla twórców sztuk wizualnych związanych z Toruniem.

W ramach tego projektu dla dwunastu Artystów  wykonała cyfrowe reprodukcje ich dzieł. Reprodukcje zostały wykonane w studio fotograficznym z wykorzystaniem średnioformatowego aparatu z matrycą 80 Megapikseli i obiektywem typu makro przeznaczonym do reprodukcji. 

Wszystkie reprodukcje zostały wykonane zgodnie z założeniami opracowanymi przez Amerykańską Agencję Federalną FADGI, która stworzyła podstawy naukowe, techniczne i technologiczne w zakresie digitalizacji dzieł sztuki. Na podstawie stworzonych przez FADGI założeń powstały rozwiązania technologiczne opracowane przez firmę Image Science Associates wprowadzone do wykorzystania w postaci systemu „Golden Thread”. 

System „Golden Thread” został zaakceptowany jako nowoczesne narzędzie reprodukcji dzieł sztuki spełniające wymagania stosowane przez FADGI i jest wykorzystywane przez największe muzea i galerie świata jako system będący gwarancją wysokiej jakości reprodukcji dzieł sztuki spełniających wszelkie wymagania FADGI będącej liderem w dziedzinie rozwiązań technicznych i technologicznych. 

Wszystkie reprodukcje zostały wykonane zgodnie z założeniami opracowanymi przez Amerykańską Agencję Federalną FADGI, która stworzyła podstawy naukowe, techniczne i technologiczne w zakresie digitalizacji dzieł sztuki.

Na podstawie stworzonych przez FADGI założeń powstały rozwiązania technologiczne opracowane przez firmę Image Science Associates wprowadzone do wykorzystania w postaci systemu „Golden Thread”.

System „Golden Thread” został zaakceptowany jako nowoczesne narzędzie reprodukcji dzieł sztuki spełniające wymagania stosowane przez FADGI i jest wykorzystywane przez największe muzea i galerie świata jako system będący gwarancją wysokiej jakości reprodukcji dzieł sztuki spełniających wszelkie wymagania FADGI będącej liderem w dziedzinie rozwiązań technicznych i technologicznych.
System bazuje na indywidualnych wzornikach koloru i rozdzielczości, które każdorazowo służą do certyfikowania oświetlenia i skali
odwzorowania reprodukowanego dzieła. Ocena poprawności testu odbywa się w systemie online.

Certyfikacja odbywa się za pomocą systemu gwiazdek, w którym przyznawane są w siedmiu grupach parametrów jakościowych oceny od jednej do czterech gwiazdek. Profesjonalne studia muszą spełniać standardy trzech i czterech gwiazdek z każdej z grup parametrów. 

Certyfikaty kompetencji przyznawane są wyłącznie imiennie fotografom, bezpośrednio wykonującym reprodukcje dzieł sztuki, nie są przyznawane firmom i instytucjom, w ramach którym fotografowie mogą wykonywać prace.

Z informacji otrzymanych od dystrybutora systemu, cztero gwiazdkowym systemem kompetencji może wylegitymować się około czterdziestu fotografów na świecie.

W tej grupie znalazł się dr Marek Czarnecki, toruński artysta fotografik, który jako jedyny w województwie kujawsko-pomorskim i jeden z nielicznych w Polsce wdrożył system digitalizacji dzieł sztuki oparty o FADGI a udostępniony przez Image Science Associaties w ramach systemu „Golden Thread” i wykonał reprodukcje prac artystów w ramach projektu „Zreprodukuj swoje dzieło”.